Poistenie Alpenverein

Staňte sa členmi Alpenverein a okrem iných výhod získajte v cene členského aj  poistenie zamerané na outdoorové aktivity a športy, vrátane náročných terénov, ktoré bežné komerčné poistenia spravidla vylučujú. Okrem iného (turistika, VHT, horolezectvo atď) poisťuje aj pádlovanie na divokej vode (aj nad WW III) alebo na mori. 

POISTENIE ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE PRE ČLENOV RAKÚSKEHO ALPENVEREINU

Každý člen rakúskeho Alpenvereinu, ktorý má riadne  uhradené členské príspevky na daný kalendárny rok, môže využívať poistenie Alpenverein Weltweit Service (AWS) kryjúce náklady na záchranné akcie pri úrazoch vo voľnom čase a náklady na lekárske ošetrenie a repatriáciu pri úrazoch vo voľnom čase, pri výkone povolania a pri chorobe (pozor na výnimky).

Alpenverein Weltweit Service platí na celom svete - s výnimkou poistenia zodpovednosti za škodu a poistenia trestnoprávnej ochrany, ktoré platia len v Európe.

Poistná zmluva sa uzatvára vždy na rok (vždy od 1.januára do konca roka), pre nových členov je možné uzavrieť poistenie aj kedykoľvek po 1.9. a poistná zmluva platí až do konca nasledujúceho roka (teda až 18 mesiacov)

Podrobnejšie informácie o poistných podmienkach AWS

Členské poplatky 2023