Členské poplatky Alpenverein

Členské poplatky 2023
pre nových členov platné od 1.9.2022  
 
Kategória členstvaCena
A

Dospelí od 26 do 64 rokov

66 eur
B

Manžel/ka, partner/ka, seniori, juniori do 27 rokov

52 eur
C

Deti a mládež do 18 rokov, Invalidi (od 50%)

30 eur
A+C

Samoživitelia s jedným alebo viacerými nezaopatrenými deťmi

66 eur
A+B+C 

Výhodné rodinné členstvo

118 eur
A+B

Manželia + partneri (s rovnakým trvalým bydliskom)

118 eur

Rodina s jedným alebo viacerými nezaopatrenými deťmi neplatí za deti žiadne poplatky

 
Kategórie členstva 2023

A

Dospelí (nar. 1959 - 1995)

B

Juniori (nar. 1995 - 2004)

Seniori (nar. 1958 a starší)

Členovia horskej služby (potrebné predložiť kópiu preukazu člena HS)

C

Deti (nar. 2005 a mladší)


Zdravotne postihnutí (od 50%)

A+C

Samoživitelia s jedným alebo viacerými nezaopatrenými deťmi do r. 2005, u študentov do r. 1995

A+B+C 

Rodina s jedným alebo viacerými nezaopatrenými deťmi do r. 2005, u študentov do r. 1995