Spracovanie osobných udajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektov údajov (ďalej len „GDPR“).

I. Základné informácie
Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je SUN store Slovakia, s.r.o., IČO 36227706, Jasovská 12, 851 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súbu Bratislava I, vložka č. 89091/B (ďalej len: „správca“).

II. Aké osobné údaje spracovávame
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy.

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Následne potom čo vám bude tovar doručený, vám môže byť doručená e-mailová správa so žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru.

Pokiaľ sa obrátite na našu zákaznícku linku alebo nám napíšete správu, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. Napr. ak tovar za Vás preberá iná osoba a Vy nám za týmto účelom uvediete jej adresu či telefónne číslo, prípadne za Vás niekto vybavuje reklamáciu a pod.

III. Prečo zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje
Účelom spracovania osobných údajov je:

Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.
Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe a mimo web (personalizovaná reklama na webe tretích strán) môžeme využívať aj nástroje na testovanie rôznych variantov (tzv. A/B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.
Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.
 Právne podklady pre spracovanie osobných údajov:
Plnenie a uzatvorenie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.
 

IV. Doba uchovávania údajov
Správca uchováva osobné údaje:

Po dobu nezbytnú k výkonu práv a povinností vyplývajícich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvních vztahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
Po dobu, kým je odvolaný súhlas zo spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, sú osobné údaje zpracované na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobních údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemca osobných údajov (subdodávatelia správcu)
Príjemca osobných údajov je osoba:

podielajúci sa na realizácii platieb na základe zmluvy,
zaisťujúci služby správy e-shopu (Viaaurea, s.r.o., HaM Datasoft) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúci marketingové služby.

Zoznam spracovatelov nájdete tu:


Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8,169 00 Praha 6, Česká republika
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská Republika
Toptrans Slovakia s.r.o., Dopravná 3974, 955 01 Topoľčany, Slovenská Republika
Heureka Shopping s.r.o., Praha IČ 02387727